VALORES:

Os valores nos que se sustentan no desenvolvemento de toda a actividade son os seguintes:

  • Reivindicación: defensa dos dereitos fundamentais e individuais das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

  • Dignidade/Respecto: recoñecemento da persoa, tolerancia, discreción.

  • Proximidade: afabilidade, cercanía, empatía, calidez, escoita, paciencia, sensibilidades, sentido do humor, fidelidade, compromiso e implicación.

  • Honestidade: transparencia, eficiencia, uso responsable e equilibrado na distribución dos fondos.

  • Calidade: mellora continua, eficacia, actitude de aprendizaxe, innovación, tradición.

Participación do persoal e voluntariado: comprometémonos a fomentar a súa formación, motivación e a recoñecer o seu traballo.