CÓDIGO ÉTICO:

A ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS está adherida formalmente o Código de Ético de PLENA INCLUSIÓN. Dito código aplícase en tódolos e cada un dos servizos que esta asociación presta. Así mesmo , a ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS asumiu o compromiso de canalizar as demandas éticas non resoltas, no seo da entidade, o Comité de Ética estatal ou, no seu caso, aos autonómicos, se PLENA INCLUSIÓN así o regulamenta.