Accesibilidade

A nosa páxina WEB adquire ó compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contenidos a todolos/as cidadáns en cumprimiento do disposto  na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, respetando do mesmo xeito as pautas subministradas pola WAI (Web Accesibility Initiative), organismo creado polo W3C (World Wide Web Consortium) para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade WEB.

A WAI establece tres niveis de accesibilidade:  “A”, duplo “A” y triplo “A”. Cada un destes niveis require o cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.

Na actualidade, a nosa páxina alcanzou o nivel duplo “A” de accesibilidade nos seus contidos. A comprobación realizouse co programa TAW (Test de Accesibilidad Web) das páxinas da WEB.

Logros:

  • Estructura da páxina: diseñouse co formato común para as páxinas de contidos, zona de cabeceira, e zona de pé de páxina, facilitando así a familiarización coa presentación da información e navegación ó través dunha estructura clara e ordenada.
  • Accesibilidade nos contidos textuais: todalas guías onde se recollen os contidos da WEB foron creadas baixo os criterios de accesibilidad da WAI.
  • Imáxes: estableceuse un nivel de contraste suficinte entre o fondo e as imáxes, o través da utilización das combinacións de cór axeitadas. Incorporando textos alternativos as imáxes, para que ós lectores de pantalla permitan a quenes os utilicen interpretar as mesmas ( esta funcionalidade é igualmente útil para as persoas que teñan deshabilitada do seu navegador a visualización de imáxes).
  • Atallos de teclado: habilitarónse unhas combinacións especiais de teclas a xeito de atallos de teclaro, para os que utilicen o teclado como medio de navegación lles sexa mais rapido.
  • Identificación do idioma: nas páxinas e documentos insertado que proceda, identificase ó idioma.
  • Código Javascript: as páxinas que conteñen código Javascript foron creadas según as pautas de accesibilidade para conquerir unha axeitada visualización.
  • Táboas: incorporanse a todolas táboas existentes no sitio WEB ó código necesario para a súa axeitada interpretación polos navegadores de voz e a súa correcta lectura en liña.
  • Publicación de archivos PDF accesibles: ós PDF que se incorporen a WEB son obxecto de revisión conforme os estándares de accesibillidade.

Cumprimento  dos estándares:este portal desenvolveuse cumprindo os modelos de accesibilidade técnica W3C XHTML 1.0 e CSS3.