As actividades culturais e de ocio teñen como finalidade que o nosos usuarios poidan desfrutar delas da forma máis autónoma posible, tratando de normalizar estas actividades e facilitando a inclusión social. O desfrute destas actividades e fundamental para o seu desenvolvemento persoal, mellorando sen dúbida a calidade de vida.

Anualmente organízase una excursión para os usuarios e familiares, actividades culturais en toda Galicia e a celebración efemérides.