A VISION:

Poñer os medios necesarios para que día a día se revitalice o compromiso con cada persoa con discapacidade intelectual e a súa familia, con un proceso de mellora continua aberta aos cambios que promoven a inclusión social e a normalización que presta servizos integrais e de calidade, de forma cohesionada e coherente ca nosa misión.