Nuestras Actividades

O Servizo do Centro Ocupacional apoia o desenvolvemento da autonomía persoal e a integración socio-laboral das persoas con discapacidade intelectual, mediante programas de formación laboral das persoas con discapacidade intelectual, mediante programas de formación laboral, axuste persoal e social, e adecuación e coidado de entorno familiares e sociais. O fin último do mesmo é proporcionar unha atención habilitadora integral, que xere unha traxectoria individualiza de mellora de calidade de vida.

No Centro Ocupacional As Burgas traballamos en dúas áreas, que na actualidade contan cos seguintes talleres, apoios e actividades:

AREA OCUPACIONAL

Taller de serigrafía
Transformación de PVC
Troquelado
Tampografía
Manipulados

AREA DE APOIO PERSOAL E SOCIAL

• Lectoescritura
• Cálculo
• Orientación E-T
• Conceptos básicos
• Estimulación cognitiva
• Educación vial
• Manexo do Euro
• Percepción
• Hábitos Saudables
• Intervencións
• Atención
• Memoria
• Global cognitivo: cinefórum
• HVD
• TIC’S
• Voz
• Dislalias
• Taquilalia
• Atención individualizada
• Intercomunicación
• Autodeterminación
• Cultura Xeral
• Formación e Orientación Laboral
• Motricidade fina
• Motricidade grosa
• Atención individualizada
• Natación
• Baloncesto
• Fútbol sala
• Ximnasia de mantemento
• Informes, orientación e asesoramento familiar
• Apoio emocional
• Dinamización
• Formación

Traballamos a través duns apoios individualizados e baseados nas necesidades reais da persoa que lle permitan vivenciar unha mellora na súa calidade de vida, avanzar no seu desenvolvemento persoal e lograr unha normalización socio-laboral.