Subvencion Incentivos Contratacion Garantia Xuvenil

Programa Operativo de Emprego Xuvenil

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 

Referencia normativa: Orde do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, convocatoria do ano 2019. (DOG Núm. 98 do venres, 24 de maio de 2019).

PROXECTO SUBVENCIONADO: MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

SUBVENCIÓN: Con data 01/10/2019, a secretaria xeral de Emprego, ditou resolución  pola que se otorga unha subvención, con cargo a  aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5. Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo ¨Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Xuvenil, a través del Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5,. Prioridade de investimento 8.2 Obxectivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2

IMPORTE DA SUBVENCIÓN: 19763.38 EUROS

Caracteristicas dos traballadores/as e contratos a subvención: 2 coidadores/as para ATENCION A PERSOAS CON  DISCAPACIDADE INTELECTUAL  nos Servizos Ocupacional e Residencia da Asociación Club Recreativo As Burgas.

OBXECTIVOS DO PROXECTO:

·         Favorecer a participación dos usuarios nas actividades de ocio, lecer e culturais que se desenvolvan, realizando os apoios necesarios, dando visibilidade as persoas con discapacidade intelectual en entornas comunitarias.

·         Colaborar nas tarefas de entrenamento conceptual, social e prácticas que poidan ser elaboradas polo persoal técnico cualificado, proporcionado os apoios necesarios para satisfacer as necesidades afectivas, persoais e materiais das persoas atendidas mellora da independencia, relación, no Servizo de Residencia

·         Facilitar a súa autonomía e independencia, asi como a participación da persoa con discapacidade intelectual no comunidade e no seu benestar persoal.

 

 

RESULTADOS PREVISTOS:

 

·         Profesionais con formación para dar apoio as persoas con discapacidade intelectual

  • Visibilidade das persoas con discapacidade intelectual na comunidade.  

·         Optimización dos recursos comunitarios

·         Mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual

·         Conseguir a inserción profesional de persoas mozas inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil.