Política de Privacidade

A Asociación Club Recreativo As Burgas, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de servizos da sociedade da información e  do comercio electrónico, informalle de que:

A súa denominación social é ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS, o seu NIF é o: G32009318, ó telefono de contacto é: 98233082, e ó seu domicilio se atopa en Rúa das Burgas nº 10 A 32002 A Valenza, Barbadas.

Inscrita na Sección Primeira Rexistro Nacional de Asociacións co núm. 15.074 e Provincial núm. 116

Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia co núm. S-276.

Declara de Utilidade Publica ó 3 de Xuño de 2015.

Dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto: asburgas@acrasburgas.com.

Do mesmo xeito a ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1990, de 13 de Decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme os datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poderán verse afectados ante modificacións levadas a cabo sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS implatou tódalas medidas técnicas o seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recollida o través da súa páxina Web: www.acrasburgas.gal.

A información obtida por ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.acrasburgas.gal, serán rexistradas nun ficheiro, propiedade de  ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS, inscrito no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos.

A finalidade da recollida e tratamento de datos é a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se poda establecer entre ambas partes, o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos da ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS.

A cumprimentación dos formularios, o envío de enderezos electronicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.ascrasburgas.gal, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte da  ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS coas finalidades expresadas no apartado 5.

Calquer usuario que o desexe, podera exercitar ós seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo o previsto na Lei Organica 15/1999, de 13 de Decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, na que se incluían os seguintes datos: nome, apelidos, e unha fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, o seguinte enderezo: ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS, Rúa das Burgas 10 32002, A Valenza, Barbadas Ourense.  Este servizo non terá custe algún para o solicitante.

Cando un usuario acceda a páxina web da ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS podera quedar rexistrado en parámetros como: o enderezo IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e hora da conexión, etc, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquer outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, telefóno, enderezo electrónico… que non poda ser recollido co mero feito de navegar polas páxinas existentes no sitio Web, non estará dispoñible para a ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS se ó propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS reservase a facultade de efectuar, en calquer momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na su web ou na configuración e presentación da mesma.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS non garantira a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que se atope actualizada, ainda que empregara todalas medidas necesarias para evitalas ou subsanalas.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos ensinados na conexión os enlaces de terceiros os que fai referencia na web.

A utilización non autorizada da información contida nesta web, asi como das lesión dos dereitos da Propiedade Intelectual ou Industrial de ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS dará lugar as responsabilidades legalmente establecidas. Tanto ó acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o leva a cabo.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan levar a cabo nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuarios por mor da presencia de virua no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.acrasburgas.gal dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.